مردم توکیو در حمایت از فلسطینی‌ها راهپیمایی کردند


تهران- ایرنا- گروهی از مردم توکیو پایتخت ژاپن در اعتراض به حملات شدید رژیم صهیونیستی به غزه و در حمایت از فلسطینی‌ها راهپیمایی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85473816/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF