آغا محمدخان قاجار ؛ خواجه حیله‌گر رویداد24-از همه چی

نه در آن زمان از نر دیوانی و اداری سر و سامانی داشت. با این‌که تقایدهایی از دوران صفویه می‌شد، نظام ایلی تفوق بیشتری داشت. یکی مکلف به رایزنی در کارهای کشوری و انجام اصلاحات بود که بیش‌تر پیران و ریش‌سفیدان و کلانتران و کدخدایان در آن شرکت داشتند و دیگری مأمور کارهای لشکری بود که جوانان و جنگاوران و سرداران نظامی از اعضای آن بودند. تصمیم‌گیرنده اصلی در هر ۲ مجلس آقامحمدخان بود که به عنوان پادشاه و شخص اول مملکت و رئیس ایل حضور می‌داشت. آقا محمدخان قاجار سلسله زندیه را از بین برد و قدرت را در ایران به دست گرفت.

در مسیر پادشاهی[ویرایش]

آقا محمد خان دوباره در اندیشه تسخیر شیراز بدان سامان عزیمت كرد و لطفعلی‌ خان زند هم برای‌ كمك گرفتن از مشایخ بنادر و رؤسای‌ دشتی‌ و دشتستان به آن نواحی‌ رفت. در غیاب او اعیان و متنفذین شیراز و در رأس آن‌ها حاج ابراهیم كه لطفعلی‌ خان زند او را به وزارت خود برگزیده بود، پنهانی‌ از طریق افراد مطمئن آقا محمد خان را به علت نامناسب بودن وقت جنگ از آمدن به شیراز منصرف كردند. یكی‌ هم انتخاب محمد حسین خان پسر باقرخان خوراسكانی‌ به حكومت اصفهان بود.

  • برای مثال؛ آقا محمدخان با گلبخت خانم که دختر یکی از قبایل ترکمن بود، ازدواج کرد تا از این طریق ارتباط خود را با ترکمن‌ها استحکام ببخشد.
  • به خاندان آشاق باش، قویونلو یا رمه‌دار می‌گفتند و به خاندان اصلی یوخاری‌باش، دولو یا شتردار می‌گفتند.
  • سپس به سمت آذربایجان لشکر کشید و آن ناحیه را مطیع خود کرد.
  • در بازگشت، به او خبر رسید که حاج ابراهیم کلانتر دروازه‌های شیراز را بر روی لطفعلی‌خان بسته‌است و خان زند آواره گردیده‌است.
  • به گفته برخی منابع، این سه نفر خدمتکار با صادق شقاقی همدست بودند.
  • اما در باب مدح این شخصیت که بعضی از خوانندگان در نظر هاشون اوردن فقط یه سوال دارم ازشون…

گوداویچ از کاترین امپراتور روس اجازه خواست تا به هراکلیوس کمک کند. کارترین که با فرمانروای گرجستان متحد بود به گوداویچ اجازه حمله داد و دستوری صادر کرد تا سپاه دیگری نیز برای کمک به گوداویچ به منطقه ارسال کنند. هر دو سپاه به یکدیگر پیوستند و موفق به آرام کردن حکام محلی عکس واقعی آقا محمدخان قاجار شدند. دسته‌ای از سپاهیان روس بعد از عبور از شیروان به دشت مغان و سپس از آنجا به آذربایجان رفتند.

نظریه آدلر و روان‏شناسی سیاسی آقامحمدخان قاجار

آغا محمدخان قاجار ؛ خواجه حیله‌گر رویداد24-از همه چی لطفعلی‌ خان با تهور و شجاعت خارق‌العاده با عده كمی‌ برای‌ تسخیر شیراز به آن‌جا رهسپار گردید. لطفعلی‌ خان زند را در بم با خیانت دستگیر و كور كردند و نزد آقا محمد خان آوردند و چنان رفتار فجیعی‌ با وی‌ كردند كه عفت قلم شرح آن پلیدی‌ را بر نتابد. در همین ایام آقا محمد خان فجایع و سفاكی‌ مشهور خود را در كرمان صورت داد و سرانجام لطفعلی‌ خان مجروح و كور شده را به تهران آوردند. لطفعلی‌‌خان پس از چندی‌ در تهران درگذشت و هم اكنون در امامزاده زید مدفون است. در این سال آقا محمد خان برادر خویش مصطفی‌ قلی‌ خان را به جهت بی‌‌اعتمادی‌ از دو چشم كور كرد. جعفر خان زند كه از مدعیان سلطنت و از دشمنان آقا محمد خان بود به دست خوانین زند كه در بند او بودند به قتل رسید و این خود گامی‌ در تحكیم قدرت آقا محمد خان بود.

طبیعی بود که چنین تعرض آشکاری به مسیحیان و گرجستان که از توابع روسیه تزاری بود با پاسخ امپراطوری روسیه مواجه خواهد شد. کاترین کبیر در آن زمان درگیر جنگ در جبهه غرب بود و حمله به ایران را به چند سال بعد موکول کرد. نهایتا هم روس‌ها چند سال بعد تمام این مناطق را به علاوه بسیاری از مناطقی که در خاک ایران بودند پس گرفتند و با قرارداد‌های استعماری و لشکرکشی‌های گاه و بیگاه ایران را منزوی و فقیر کردند. تمام این اتفاقات از لشکرکشی بیجای آغامحمد خان به قفقاز ناشی می‌شد. آغا محمد خان در این دوران زندگی نسبتا خوبی داشت؛ به شکار می‌رفت و خدم و حشم فراوان داشت.

آن‌ها تلاش می‌کردند زنانی را که از ریشه سلطنتی برخوردار هستند از دیگر زنان حرم جدا کنند. شاه با زنان اصیل با احترام برخورد می‌کرد و در حضور آن‌ها به طبقات دیگر توجهی نمی‌کرد. زنان اصیل حرم اجازه داشتند روزی یک ساعت در نزد شاه حضور داشته باشند و در جایگاهی مخصوص، جدا از دیگران می‌ایستادند. آقا محمد خان دوبار سكته كرد كه با كمك و تلاش دو نفر از اطبا به نام‌های‌ میرزا مسیح تهرانی‌ و میرزا احمد طبیب اصفهانی‌ پس از سه روز صحت یافت. آقا محمد خان، جعفر قلی‌ خان را با لشكر فراوان در اصفهان گذاشت و خود عازم همدان شد و بعد چون در بختیاری‌ اغتشاشات و بی‌ نظمی‌‌هایی‌ روی‌ داده بود، جعفر قلی‌ خان را مأمور انتظامات بختیاری‌ كرد.

اعمال شب نوزدهم و فضیلت شب قدر

حاکم ارس برای اینکه جلوی سپاهیان قاجار را بگیرد اقدام به خراب کردن پل ارس کرد. آقا محمدخان دستور داد در مدتی کوتاه، پل ارس را تعمیر کردند و لشکریان را از پل عبور دادند. نیروهای قاجار از سه جبهه به قفقاز حمله کردند و بعد از نبردهایی که در شوشا، ایروان و شروان صورت گرفت، شهر تفلیس را گشودند.